Grunt Uzin PE260 10kg

Grunt Uzin PE260 10kg

Dyspersyjny środek gruntujący o bardzo niskiej emisyjności przeznaczony do stosowania na remontowane, stare podłoża.

Produkt silnie skoncentrowany i wodorozcieńczalny, o bardzo uniwersalnym zastosowaniu

Zastosowanie:

  • Na szczelnych, słabo chłonnych podłożach oraz powierzchniach drewnianych.
  • Na zaprawach  mineralnych i masach szpachlowych
  • Na starych podłożach wymagających renowacji, np. pokrytych resztkami mas szpachlowych i klejów odpornych na działanie wody

Właściwości:

  • Tworzy powłokę na gruntowanej powierzchni
  • Produkt silnie skoncentrowany
  • Do wewnątrz

Zużycie: 50-150g/ m2

 

Zobacz na:
logo obiektowe